AKO ZÍSKAŤ MAXIMUM Z ONLINE KURZOV?

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on whatsapp

Absolvovať akýkoľvek kurz je jedna vec – odniesť si z neho maximum a aplikovať získané informácie v praxi je druhá vec.
Prinášame vám zoznam tipov, ktoré vám majú pomôcť v maximálnej miere zužitkovať získané informácie.

1. Kurz môžete sledovať ako celok, resp. po kapitolách

Ak máte málo času, vhodnou taktikou je sledovať toľko lekcií, koľko máte času k dispozícii, resp. koľko ste schopný absorbovať. Netrápte sa, ak nestihnete prejsť kurz jedným dychom. Každý má iné možnosti a každému vyhovuje niečo iné.

2. Robte cvičenia

V rámci rôznych lekcií sa budú nachádzať cvičenia, resp. malé zamyslenia, kedy bude vašou úlohou stopnúť video a zamyslieť sa nad istou otázkou. Robte ich. si, že viete, aké cviky máte cvičiť a reálne cvičiť, nie je to isté. Na drobnostiach záleží. Ten, kto bude profitovať z jednotlivých cvičení ste len vy sami – nikto iný to za vás neurobí.

3. Zapisujte si myšlienky

Najlepšie sa učíme, ak spojíme niekoľko kanálov učenia sa (auditívny, vizuálny…). Zapisujte si myšlienky, ktoré vás zaujali. Ideálne – všetky online kurzy, ktoré absolvujete si zapisujte do jednej písanky. Častou chybou je, že ľudia si zapisujú myšlienky po rôznych papieroch, ktoré sa im po čase stratia. Ak si budete zapisovať myšlienky do jedného zápisníka, môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť. Pamätajte – na drobnostiach záleží.

4. Vytvorte si mnemotechnické pomôcky na prenos kľúčových informácií do praxe

Po každom školení si položte otázku: Čo vo vás najviac zarezonovalo? Ktoré myšlienky sa vás najviac dotkli?
Zapíšte si tieto myšlienky na samostatné kartičky (o veľkosti vizitky, resp. vyrobte si svoje vlastné pomôcky. Umiestnite tieto myšlienky na nástenku, zalepte si ich na počítač, umiestnite ich na miesto, kde ich budete mať často na očiach.

5. Ako maximalizovať prenos informácií do praxe?

Vyberte si 1-3 informácie, ktoré vedome, cielene chcete aplikovať v praxi. Stanovte si testovacie obdobie, napríklad 2 -4 týždne, kedy budete uvádzať do praxe vybrané informácie. Pamätajte na silu zvykov. Veľakrát sa vám bude chcieť vrátiť späť k zaužívaným spôsobom reagovania. Zastavte sa. O nič nejde – len testujete informácie v praxi.

Keď uplynie daná doba, zrekapitulujte dianie:
Ako vám fungovala vybraná technika v praxi?
Ako sa cítite teraz?
Čo sa zmenilo vo vašom živote po aplikovaní danej informácie?
Ktorý spôsob fungovania (starý alebo nový) vás priblíži k vášmu ideálnemu ja?
Ako sa rozhodnete fungovať ďalej? Chcete zostať pri novonadobudnutej zručnosti, alebo sa chcete vrátiť k starému spôsobu fungovania?

Veríme, že aj na základe týchto informácií aplikujete do praxe maximum informácií. Ale čo je hlavné – posuniete sa na vyšší level v živote, alebo v práci.

Mohlo by vás zaujímať

Zadajte svoj e-mail a stiahnite si e-book:

Pre pokračovanie do svojho účtu sa prosím prihláste.