Dotazník – AKÝ JE VÁŠ ŠTÝL UČENIA a POZNÁVANIA?

Dotazník je určený na zistenie vašich preferovaných spôsobov poznávania. V rámci vášho osobného rozvoja ste si vytvorili návyky (zvyky) poznávania, ktoré vám umožňujú získavať informácie určitým špecifickým spôsobom. Tento dotazník vám pomôže získať predstavu o vašich poznávacích preferenciách.  V nadväznosti na to si môžete voliť vhodný štýl poznávania, ktorý najviac vyhovuje vašej osobnosti.

 Presnosť výsledkov záleží od vašej úprimnosti. Neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. Ak viac súhlasíte ako nesúhlasíte s daným tvrdením, zvoľte odpoveď “áno”. Ak viac nesúhlasíte s tvrdením (príp. sa vás netýka), zvoľte odpoveď “nie”. Pracujte pozorne, označte každú vetu. Časový limit nie je rozhodujúci.

 

1.Mám svoj vyhranený názor na to, čo je správne alebo nesprávne.
2.Často konám bez toho, aby som zvážil možné dôsledky.
3.Mám sklon riešiť problémy postupnými krokmi.
4.Myslím si, že formálne pravidlá a postupy ľudí obmedzujú.
5.Mám povesť človeka, ktorý hovorí priamo a jednoducho, čo si myslí.
6.Často zisťujem, že pocity sú rovnako dobrým východiskom pre konanie, ako dôkladná myšlienková analýza.
7.Mám rád taký druh práce, kde mám čas na dôslednú prípravu a realizáciu.
8.Zvyčajne sa pýtam ľudí na ich základné názory.
9.Pre mňa je najdôležitejšie, či niečo funguje dobre v praxi.
10.Aktívne vyhľadávam nové skúsenosti.
11.Keď počujem o novej myšlienke alebo prístupe, okamžite začnem myslieť na možnosť ich praktického uplatnenia.
12.Dodržiavam sebadisciplínu – v jedle, v telesnom cvičení, v celkovej životospráve a pod.
13.Môžem sa pýšiť dôkladnou a dokonalou prácou.
14.Najlepšie si rozumiem s ľuďmi logicky mysliacimi a uvažujúcimi, menej s ľuďmi emocionálnymi, iracionálnymi.
15.Starostlivo zvažujem všetky dostupné údaje, aby som sa vyhol unáhleným záverom.
16.Rád robím dôkladné rozhodnutia, po zvažovaní viacerých alternatív.
17.Viac ma priťahujú nové a nekonvenčné nápady, než zabehané a vyskúšané postupy.
18.Nemám rád neorganizovanosť a náhodnosť vecí, dávam prednosť ich usporiadaniu podľa osvedčených princípov a vzorov.
19.Akceptujem a dodržiavam predpísané postupy, ak vedú efektívnemu spôsobu práce.
20.Rád prispôsobujem svoje konanie všeobecným princípom.
21.Pri diskusiách idem priamo na koreň veci.
22.V práci uprednostňujem formálne vzťahy s kolegami a dostatočný odstup.
23.Mám rád výzvu nových a neobvyklých okolností.
24.Som rád v spoločnosti spontánnych, veselých ľudí, ktorí majú zmysel pre humor.
25.Skôr, než urobím istý záver, venujem pozornosť každému detailu.
26.Bezprostredné vymýšľanie nápadov na nejaký podnet nie je mojou silnou stránkou.
27.Myslím si, že najlepšie je priamo ísť k jadru veci.
28.Dávam pozor, aby som nerobil unáhlené závery.
29.Rád využívam čo najviac zdrojov informácií – čím väčšie množstvo informácií, tým lepšie.
30.Rozčuľujú ma ľahkovážni ľudia, ktorí neberú veci príliš vážne.
31.Svoje vlastné názory zvyknem vysloviť až vtedy, keď si vypočujem názory iných.
32.Mám zvyk otvorene hovoriť o svojich pocitoch.
33.Pri diskusiách rád pozorujem manévrovanie jednotlivých účastníkov.
34.Dávam prednosť pružnému a spontánnemu reagovaniu na udalosti pred plánovaním vecí dopredu.
35.Rád používam rôzne techniky, ako: sieťová analýza, schémy tokov, rozvetvené programy, a pod.
36.Znervózňuje ma, ak sa musím ponáhľať s riešením úloh – aby som stihol krátky časový limit, ktorý mi pridelili na konkrétnu úlohu.
37.Obyčajne posudzujem nápady iných na základe ich praktickej hodnoty.
38.V spoločnosti tichých, dlho rozmýšľajúcich ľudí, sa zvyčajne necítim príliš dobre.
39.Často ma rozčuľujú ľudia, ktorí sa príliš rýchlo a bezhlavo vrhajú do riešenia problémov.
40.Je dôležitejšie tešiť sa z prítomnosti, než premýšľať o minulosti alebo budúcnosti.
41.Myslím, že rozhodnutia prijaté na základe dôkladnej analýzy všetkých dostupných informácií sú kvalitnejšie a nádejnejšie ako tie, ktoré sú založené na intuícii.
42.Mám sklon k perfekcionizmu.
43.Do diskusií sa zvyčajne zapájam množstvom spontánnych nápadov.
44.Na stretnutiach predkladám praktické a realistické návrhy postupov a riešení.
45.Často si myslím, že pravidlá sú tu na to, aby sa porušovali.
46.Rád si vytváram odstup od konkrétnej situácie a zvažujem všetky hľadiská.
47.Často si v argumentoch druhých všimnem nezrovnalosti a slabiny.
48.Zvyčajne viac hovorím ako počúvam.
49.Často vidím ako robiť veci lepšie.
50.Myslím si, že písomné správy majú byť stručné a výstižné.
51.Verím, že racionálne a logické myslenie musí vyhrať.
52.Radšej diskutujem o odborných otázkach, než vediem nezáväzné spoločenské rozhovory.
53.Radšej mám prakticky mysliacich ľudí ako teoretikov.
54.Ak sa pri diskusiách odbočuje od jadra problému, alebo sú rozvláčne, strácam trpezlivosť.
55.Ak píšem nejakú správu, najskôr napíšem niekoľko konceptov než vytvorím konečnú verziu.
56.Nové veci rád hneď vyskúšam.
57.K odpovediam rád dospievam logickou cestou.
58.Rád som v strede pozornosti.
59.V diskusiách som zvyčajne realista. Udržiavam rozhovor v jadre veci a eliminujem nejasné nápady a špekulácie.
60.Pred rozhodnutím zvyčajne zvažujem veľa alternatív.
61.V diskusiách s ľuďmi zisťujem, že som ten najpokojnejší a najobjektívnejší.
62.Pri diskusiách väčšinou počúvam, nepatrím k tým, ktorí ich vedú a hovoria najviac.
63.Mám rád, ak viem začleniť súčasné činnosti do dlhodobejšieho rámca.
64.Ak sa veci nedaria, vyrovnám sa s tým bez problémov a vezmem si ponaučenie.
65.Spontánne nápady mám sklon odmietať ako nepraktické.
66.Najlepšie je neprenáhliť sa a konať rozvážne.
67.Radšej som v úlohe počúvajúceho než toho, kto hovorí.
68.Bývam tvrdý k ľuďom, ktorí nevedia rozmýšľať logicky.
69.Väčšinou zastávam názor, že účel svätí prostriedky.
70.Prvoradá je práca, pocity ľudí sú až druhoradé.
71.Formálnosť podrobných cieľov a plánov ma obmedzuje.
72.Zvyčajne som dušou spoločnosti…
73.Ak sa na niečo podujmem, som ochotný urobiť všetko pre to, aby sa zámer uskutočnil.
74.Detailná, metodická práca ma začne rýchlo nudiť.
75.Rád skúmam základné východiská, princípy a teórie, objasňujúce javy a udalosti.
76.Vždy sa snažím zistiť, čo si myslia iní ľudia.
77.Mám rád, ak sa schôdze a stretnutia vedú metodicky, s dôkladne pripraveným a napísaným programom.
78.Vyhýbam sa subjektívnym a nejasným témam.
79.Mám rád dramatickosť a vzrušenie vyplývajúce z krízových situácií.
80.Ľudia ma často považujú za chladného, ľahostajného k ich pocitom.

Zadajte svoj e-mail a stiahnite si e-book:

Pre pokračovanie do svojho účtu sa prosím prihláste.