Dotazník – Aký ste stresový typ?

V tomto dotazníku máte možnosť overiť, ktorý stresový typ ste.Je  dôležité,  aby  ste  k  výrokom  pristupovali otvorene  a  úprimne – nesnažte sa dosiahnuť  jednotku zo správania. Iba  tak  môžete uskutočniť  svoju  inventúru  stresu  svedomito  a  presne.

V nasledovnej časti sa nachádza zoznam výrokov. Vašou úlohou je určiť, do akej miery vás daný výrok vystihuje. Ak máte pocit, že vás presne vystihuje, resp, viac menej vystihuje, označte odpoveď “áno”. A naopak.

1.Svoju prácu vykonávam pokojne a starostlivo.
2.Pracujem rýchlo.
3.Doprajem si čas, ale nie som pre to nijako pomalý.
4.Nedokážem pracovať pomaly, na to som pri výkone svojich činností príliš energický temperamentný.
5.Tu a tam si niekedy urobím malú prestávku, aby som si odpočinul, ale nemám kvôli tomu výčitky svedomia.
6.Neznášam keď musím prerušiť zaujímavú prácu. Prestávky preto robím nepravidelne. A keď som uprostred práce, niekedy vynechám i obed.
7.Vždy robím jednu vec za druhou. Ak mám robiť viac vecí naraz (napr. telefonovať, diktovať, nazerať do podkladov) bývam nervózny.
8.Pokojne dokážem robiť viac vecí naraz ( je to aj zaujímavejšie !).
9.Za koníčka alebo za zaujímavú činnosť považujem napr. opaľovanie, prechádzky, snenie, počúvanie hudby.
10.Za koníčka alebo za zaujímavú činnosť považujem duševne a telesne vzrušujúce a fascinujúce činnosti ako plachtenie, vysokohorskú turistiku, potápanie, písanie kníh, aktívne pestovanie hudby, výkonný šport.
11.Pre mňa je dôležitejší vnútorný pokoj, kľud, pohoda a vyrovnanosť ako kariéra, postavenie, moc, alebo blahobyt.
12.Vnútorný pokoj získam až vtedy, keď sa dopracujem k dostatočnému blahobytu, aby som si to mohol dovoliť.
13.Je mi vcelku jedno, čo si o mne myslia ostatní, pokiaľ sám viem, že svoju prácu vykonávam dobre a spoľahlivo, a že si plním svoje povinnosti ako rodič, ako dieťa, ako manželský partner.
14.Úspech možno definovať až vtedy, keď moje výkony, moje schopnosti uznávajú aj iní. Nemusí to byť žiadna veľká chvála, ako uznanie stačí pokývnutie.
15.Na spracovanie informácií potrebujem stále dlhší čas, potom ale trvalo zostávajú.
16.Chápem veľmi rýchlo.
17.Myslím si, že človek má brať život taký aký je, a má sa snažiť všetky úskalia zvládnuť čo najlepšie.
18.Úplne súhlasím s výrokom J. Sartrea, že “Človek je tým, čo zo seba urobí”. Človek musí vziať život do vlastných rúk, inak mu ujde množstvo vlakov.
19.Osud je niečo, čo nemôžem zmeniť. Každý musí utŕžiť nejakú tú ranu alebo neúspech.
20.Osud je to, čo JA zo svojho života urobím, ako využijem a rozviniem nadanie a schopnosti, ktoré mi “osud” dal do vienka.
21.Ak sa pustí niekto do mňa alebo do môjho názoru, nevadí mi to. Hlavné je, že viem čo chcem a prečo.
22.Ak sa pustí niekto do mňa alebo do môjho názoru, najskôr sa mu snažím vysvetliť o čo mi ide. A ak ma niečo skutočne dopáli, niekedy zdvihnem i hlas.
23.Niektorí ľudia mi hovoria, že vo mne nie je dosť agresivity.
24.Moja prirodzená dynamika na niektorých ľudí pôsobí agresívnym dojmom.
25.Druhých ľudí neprerušujem nikdy, alebo len zriedka. Musím si predsa vypočuť, čo chce povedať. Napokon, mám tak viac času na premýšľanie.
26.Keď presne viem, kam ten druhý mieri, prosto mu skočím do reči : tak v konečnom dôsledku ušetríme obaja zbytočné slová, čas a energiu.
27.Až budem raz môcť povedať : Prežil som príjemný, kľudný a harmonický život, budem spokojný.
28.Až budem raz môcť povedať : Každú situáciu som čo najlepšie využil, optimálne som uplatnil svoj talent a schopnosti a dosiahol vysoké ciele, ktoré som si vytýčil, budem spokojný.

Zadajte svoj e-mail a stiahnite si e-book:

Pre pokračovanie do svojho účtu sa prosím prihláste.