Dotazník – DO AKEJ MIERY STE ASERTÍVNY?

Existuje mnoho ciest, ako zlepšiť kvalitu života. Jednou z nich je asertivita. Sú ľudia, ktorí si tento pojem pletú s agresivitou. Byť asertívny pre nich znamená poraziť druhého, správať sa egoisticky, manipulovať s nimi vo svoj prospech alebo ich „prevalcovať“. Asertivita je niečo iného.

Ľudia vo svojom správaní bežne používajú zmes agresívnych, asertívnych a pasívnych prvkov. Na základe dotazníka budete mať možnosť zistiť, do akej miery ste asertívny. Pri vyplňovaní dotazníka dlho nepremýšľajte, označte odpoveď, ktorá vás napadne ako prvá.

Pojem pochádza z lat. slova “asserere” – nárokovať si na niečo, tvrdiť  s istotou, zdôrazňovať. “Asertivita” sa do slovenčiny prekladá ako ´sebapresadzovanie´, pričom zároveň rešpektujeme potreby druhých. Pomáha k synergii, teda k spolupráci s inými. Byť asertívny znamená stáť si za svojimi právami bez toho, aby sme ponižovali druhého. Znamená taktiež, že uznáme právo druhého na jeho názor.

Podnetom k veľkému záujmu o asertivitu bolo hnutie v USA (Andrew Salter, 1949), ktoré prebehlo pod názvom: “Nehovor áno, keď myslíš nie”. V asertivite ide práve o to, aby ste sa nemuseli cítiť vinný, keď ste nič nespôsobili; neboli ticho zo strachu, ale vedeli si slušnou formou vykomunikovať svoje potreby.

Prostredníctvom nasledujúceho dotazníku máte možnosť zistiť, do akej miery ste asertívny. Nad odpoveďami nepremýšľajte príliš dlho – označte tú odpoveď, ktorá vás napadne ako prvá.

1.Bez ťažkostí sa stanem pánom situácie.
2.Prispôsobím sa všeobecne akceptovanému správaniu, aj keď by som sa spontánne správal inak.
3.Sila môjho hlasu je pri konfrontácii – strete názorov, výraznejšia.
4.Vydržím sa dlho pozerať ľuďom do očí.
5.Keby som bol náhle postavený do krízovej situácie, mal by som pocit ohrozenia.
6.Keď som nervózny, často si šúcham ruky.
7.Keď chcem dosiahnuť výsledky, často zvyšujem hlas.
8.Takmer nikdy nepoužívam sarkazmus a posmešky.
9.Som presvedčený o tom, že správanie druhých ľudí je ich vec.
10.Nemám problémy presadzovať svoje názory aj proti názorom druhých ľudí.
11.Keď som nervózny, zriedka to dávam najavo.
12.Často som kritický k vlastnému správaniu.
13.Padne mi ťažko pozerať sa druhému do očí, keď máme medzi sebou nedorozumenie.
14.Pri zdôrazňovaní svojich názorov často ukazujem alebo mierim na druhých prstom.
15.Som presvedčený, že ľudia by sa mali správať istým prijateľným spôsobom.
16.Dokážem byť vytrvalý a dosiahnuť svoje.
17.Váhavosť v mojom hlase spôsobuje, že sa zdám byť nervózny alebo neistý.
18.Pri počúvaní druhých ľudí nestrácam so zreteľa svoj pohľad.
19.Keď sa ľudia snažia získať moje sympatie pre svoj návrh, snažím sa, aby nachádzali svoje vlastné riešenia a niesli za ne zodpovednosť.
20.Nazdávam sa, že otvorenosť o vlastných pocitoch prispieva k jasnej komunikácii.
21.Ak sa ma niekto snaží zastrašiť, odpoviem mu rovnakou rečou.
22.Viem použiť sarkazmus a iróniu, aby som dal ľuďom najavo, čo si o nich myslím.
23.Cítim sa nepríjemne, keď ma niekto kritizuje.
24.Keď sa ma snažia ľudia do niečoho prinútiť, zvyčajne sa mi podarí dosiahnuť kompromis, s ktorým sú spokojné obidve strany.
25.Kritika druhých voči mne býva málokedy oprávnená.
26.Mám tendenciu k problémom pristupovať konzultatívne a demokraticky.
27.Keby som mal ľuďom povedať, ako sa skutočne cítim, privádzalo by ma to do rozpakov.
28.Nerobí mi žiadne ťažkosti nechať druhých povedať svoje názory predtým, ako sa vyjadrím ja.
29.Ak sa druhí ľudia dostanú do ťažkostí, je to ich vec. Každý si je strojcom svojho šťastia.
30.Pri výmene názorov mi robí ťažkosti obhajovať vlastné stanovisko.
31.Načúvaním kritike som sa veľa naučil.
32.Pri diskusii so silnejšími ľuďmi sa ľahko nechám zastrašiť.
33.Myslím si, že otvorene odhaliť svoje pocity je znakom zraniteľnosti, preto to robím zriedkavo.
34.Nerobí mi žiadne ťažkosti porozumieť, pochopiť a cítiť sa zodpovedným za problémy druhých ľudí.
35.Zisťujem, že zotrvávanie na vlastných stanoviskách obvykle privedie druhého k navrhnutiu kompromisu.
36.Vyhľadávam očný kontakt s druhými ľuďmi, ale nie do takej miery, aby sa cítili nepríjemne.

Zadajte svoj e-mail a stiahnite si e-book:

Pre pokračovanie do svojho účtu sa prosím prihláste.