Dotazník: TYPOLÓGIA ĽUDÍ (Červený, Žltý, Modrý, Biely)

Už ste sa niekedy čudovali, prečo sa ľudia správajú tak ako sa správajú? Schopnosť vychádzať s druhými môže spôsobovať rozdiel medzi úspechom a zlyhaním v pracovnom či súkromnom živote. Efektívna spolupráca s druhými začína pri porozumení svojmu vlastnému spôsobu správania.

A vedeli by ste povedať, čo charakterizuje vás? V nasledovnej časti sme pre vás pripravili dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zistiť, aký ste typ človeka, čo je pre vás charakteristické.

Prečítajte si nasledujúce výroky a popremýšľajte, do akej miery vás daný výrok vystihuje. Ak máte pocit, že presne opisuje vás, označte odpoveď “áno”. Ak naopak, máte pocit, že daný výrok vôbec necharakterizuje vás, zakliknite odpoveď “nie”.

1.Stanovujem si priority, aby som dosiahol výsledky.
2.Vytváram motivujúce prostredie.
3.Kladiem dôraz na detaily a poriadok.
4.Teší ma pomáhať druhým.
5.Rád sa poteším.
6.Je pre mňa dôležité podporovať druhých.
7.K úlohám a ľuďom pristupujem rovnako.
8.Rád prenechávam vedenie na druhých.
9.Horlivo propagujem zmeny.
10.Mám zmysel pre naliehavosť.
11.Pristupujem k ľuďom a úlohám so zanietením.
12.Záleží mi na tom, aby som vychádzal s druhými.
13.Kreativita je pre mňa dôležitá.
14.Teší ma riešiť problémy.
15.Teším sa z výskumov a analýz.
16.Prinášam podnety k zmene.
17.Vyhľadávam výzvy.
18.Vytešujem sa z príležitostí na diskusiu.
19.Mám rád presnosť.
20.mi ťažkosti povedať „Nie“.
21.Pátram po súčasnom stave vecí.
22.Pristupujem k druhým s pokojom a obozretnosťou.
23.Rád preberám vedenie.
24.Mám rád prácu na základe smerníc.
25.Páči sa mi neformálny štýl.
26.Konám na základe autority.
27.Rád preukážem lojalitu.
28.Dôkladne dokončujem prácu.
29.Nadchýnam sa z progresu.
30.Detaily ma nezaujímajú.
31.Približujem sa k ľuďom s jasným cieľom.
32.Rozhodnutia robím po dôkladnej analýze.
33.Je pre mňa cennejšia kooperácia, než súťaženie.
34.Nadstavujem prísne štandardy.
35.Upokojujem rozrušených ľudí.
36.Som ochotný ku konfrontácii
37.Som ochotný ukázať pocity.
38.Upriamujem pozornosť na najbližšiu prácu.
39.Podnikám kroky, aby som spôsoboval zmeny.
40.Som dobrý poslucháč.
41.Rád pripravujem plán k zmenám.
42.Rozhodnutia robím s ľahkosťou.
43.Nemám rád zmeny, mám rád predvídateľnosť
44.Je pre mňa dôležité vytvárať priateľské prostredie.
45.Vysoko si vážim štandardné procedúry.
46.Je pre mňa dôležité ochraňovať vzťahy a dohody.
47.K práci pristupujem systematicky.
48.Rád pracujem v tíme.

Zadajte svoj e-mail a stiahnite si e-book:

Pre pokračovanie do svojho účtu sa prosím prihláste.