E-Book ONE On ONE Rozhovory

Veľa manažérov nevidí význam hodnotiacich rozhovorov. Považujú to za zbytočný čas, ktorý im káže robiť firma, resp. to vnímajú ako trend (ak to robia iní, mal by som to robiť aj ja). A zamestnanci? Z ich úst môžete počuť častokrát slová: žerie mi to čas, nestíham prácu, je to len o tom, že ma šéf skritizuje…

Vediete One-on-One rozhovory?
Neviete, aký je ich význam?
Neviete, čo robiť na takýchto stretnutiach?
Máme pre vás praxou overené riešenie
Urobte z vašich One-on-One meetingov hodnotne strávený čas. 

To, do akej miery bude rozhovor “výživný” závisí čisto od vás, od vašej schopnosti klásť otázky a riadiť celý rozhovor. Tento čas môžete premrhať kritizovaním zamestnanca, resp. rozprávaním o počasí. Alebo ho môžete využiť tak, že bude pre obidve strany prospešný . Na to je však potrebné, aby ste vedeli správne klásť otázky a viesť celý rozhovor.

Aké otázky klásť? Akým oblastiam sa venovať? To šetko sa dozviete v e-booku!

S našim e-bookom ZADARMO vedenie One-on-One rozhovorov hravo zvládnete!