KONTAKT

Kontaktné údaje
 
Prevádzkovateľ stránky: GtoG Consulting, s.r.o.
Vavilovova 5, 85101, Bratislava
IČO: 50229591
DIČ: 2120234534
zapísaná: v Obchodného registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 110040/B konajúca prostredníctvom Mgr. Ivana Miklovič, PhD., konateľka

Telefónny kontakt: +421 908 173 059
Emailový kontakt: info@stretch.sk