AKÉ SÚ TRENDY v OBLASTI

ROZVOJA A VZDELÁVANIA?

S príchodom nových technológií a meniacou sa pracovnou silou potrebujú firmy čoraz viac venovať pozornosť najnovším trendom v oblasti vzdelávania a rozvoja, aby ich zamestnanci držali krok s dobou.

V tomto dokumente odhaľujeme trendy, ktoré sa nachádzajú na priesečníku viacerých strategických vzdelávacích potrieb organizácií.

Stiahnite si bezplatný e-book a odhaľte:

  • Čo sa mení v oblasti vzdelávania
  • V akých oblastiach sa vzdelávať – prinášame Vám výsledky prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo viac než 800 spoločností z rôznych segmentov celého sveta
  • Spoznáte, aké nástroje sa budú vo vzdelávaní používať čoraz viac

Chcete sa udržať na špici v pracovnom svete?

Máte záujem spoznať, v akých smeroch by ste sa mali rozvíjať vy / rozvíjať svojich zamestnancov?

Uistite sa, že máte prehľad o najnovších trendoch, aby ste mohli svojim zamestnancom poskytnúť vzdelávacie programy, ktoré ich pripravia na budúcnosť.