-10%

KNIHA: Ako viesť HODNOTIACE ROZHOVORY (1.vydanie, mäkká väzba)

 • /
 • E-shop
 • /
 • KNIHA: Ako viesť HODNOTIACE ROZHOVORY (1.vydanie, mäkká väzba)

Príručka pre každého manažéra, ktorý chce viesť zmysluplné a výživné rozhovory.

Kniha je FYZICKÝ PRODUKT - nie elektronický.

19,90 €, ušetríte 2 € -10%
17,90 €16,27 € bez DPH
 • Príručka pre každého manažéra, ktorý chce viesť zmysluplné a výživné rozhovory

  Každý manažér chce byť úspešný vo svojej práci. Každá firma sa chce posúvať vpred. Ako skĺbiť tieto dve témy?

  Prvá a jediná kniha na našom trhu, ktorá prináša komplexný pohľad na HODNOTIACE ROZHOVORY. Objavíte v nej tie najlepšie tipy a triky z praxe, ktoré sa týkajú hodnotiacich rozhovorov. Budete mať možnosť spoznať štruktúru vedenia rozhovoru, konkrétne príklady otázok, komunikačné tipy, ako zvládnuť náročné situácie a strategický pohľad, prečo robiť práve isté kroky. Kniha zároveň prináša jedinečnú metódu stanovovania cieľov OKR, ktorú používajú viaceré úspešné spoločnosti na svete.

  Množstvo manažérov sa po absolvovaní školenia Hodnotiace rozhovory s Ivanou Miklovič vyjadrilo, že radikálne zmenili spôsob, akým vedú ľudí. 

  Kniha je rozdelená do 21 kapitol. Veľmi ľahko sa číta aj na základe množstva príbehov, ktoré sú v nej uvedené. Na základe nich si základné princípy veľmi ľahko zapamätáte.

  Informácie z knihy využijete nielen pri vedení hodnotiacich rozhovorov, ale aj v rámci One-to-One stretnutí alebo zvládaní rozhovorov s rôznymi typmi zamestnancov.

  Prinášame vám knihu, ktorá by mala mať miesto v každej knižnici manažéra, učiteľa či športového trénera.

  POVEDALI O KNIHE

  Čo povedali o knihe tí, ktorí si ju už prečítali:

  Táto kniha je z môjho pohľadu komplexné „dielo“. Vrelo odporúčam nám všetkým – nielen novým či skúseným lídrom, ale aj zamestnancom, trénerom, facilitátorom či konzultantom – mať túto komplexnú príručku vo svojej knižnici.
  Tatiana KačmárováHead of HR Department, Ernst & Young
  Kniha, je z môjho pohľadu jednou z najpraktickejších kníh na túto tému. Myslím si, že každý, kto sa chce naučiť viesť hodnotiace rozhovory so zamestnancom na profesionálnej úrovni, nájde v knihe praktické rady, postupy a zároveň tipy či triky, čo robiť a čo určite nerobiť. Ak to môžem trochu odľahčene zhodnotiť, len poviem: Ak sa raz stane tréning Ako viesť hodnotiace rozhovory so zamestnancom povinnou súčasťou rozvoja lídrov, tak táto kniha musí byť povinným čítaním. 😊
  PhDr. Mária Rusková, MBA Interim manažér, biznis mentor, tréner leadership rozvoja, Quick´n´Smart Solutions s.r.o.
  Kniha je dobrý sprievodca, pomôcka pre začínajúceho manažéra, ako aj pre skúseného manažéra, ktorý tu nájde užitočné rady a informácie. Kniha je príjemným osviežením, ako robiť veci správne.
  Ing. Martina Ďurková, PhD.Head of (GDE – EDK) BSH Drives and Pumps s.r.o.

  O AUTORKE

  Kto je IVANA MIKLOVIČ

  Je už viac než 20 rokov lektorkou osobnostného rozvoja. Účastníci ju často oceňujú za jej inovatívny prístup ku školeniam, profesionalitu, citlivý prístup k účastníkom, hĺbku znalostí a uvádzanie užitočných príbehov z praxe, čo im umožňuje ľahšie zapamätanie a využívanie získaných informácií v praxi. Ivana sa zároveň od roku 2007 venuje koučingu a práve práca s otázkami je neoddeliteľnou súčasťou DNA jej osobnosti, čo sa prejavuje aj v knihe Hodnotiace rozhovory.

  Ivana nie je žiadny teoretik. Sama využíva tento nástroj v spolupráci s ľuďmi a svoje know how už dlhodobo odovzdáva v rámci školení Hodnotiace rozhovory.

  POVEDALI O ŠKOLENÍ

  Čo povedali o školení Hodnotiace rozhovory tí, ktorí sa ho zúčastnili?

  Školenie Hodnotiace rozhovory hodnotím ako veľmi podnetné a užitočné. Osobne si zo školenia odnášam množstvo inšpiratívnych podnetov, avšak za najväčší prínos považujem nové trendy v nastavovaní výkonových a rozvojových cieľov a ich prepojenie na stratégiu firmy. Oceňujem celkovú štruktúru školenia, ktorá bola koncipovaná tak, že aj kolegovia bez predchádzajúcich skúseností s hodnotiacimi rozhovormi odišli zo školenia pripravení a s množstvom užitočných návodov.
  Erika HübnerováHuman Resources Manager, WEINDEL LOGISTIK SERVICE
  Konzultácie s Ivanou a jej školenia v oblasti hodnotiacich pohovorov urobili významný vplyv na vytváraní želanej kultúry v našej firme. Ak chcete svojim ľuďom pomáhať, chcete, aby boli adaptabilní a pripravení na budúcnosť, vrelo odporúčame spoluprácu s Ivanou.
  Bibiána PekarčíkováHead of HR, Fortuna
  Určite sú pre mňa rozhovory s mojimi kolegami z tímu po absolvovaní tréningu Hodnotiace rozhovory komfortnejšie, aj keď riešime rozvojové veci. Efektívnejšie a detailnejšie sa nám podarí zdieľať si všetky dôležité informácie, na podklade ktorých vieme následne nastaviť správne „next steps“. Tréning predstavuje komplexný návod, ako robiť hodnotiace rozhovory tak, aby to bol pre obe strany príjemný zážitok.
  Erika MeškováRegional Sales Manager, Fortuna, zanietená leaderka svojich dvoch tímov
  Tréning Hodnotiace rozhovory považujem za základné školenie pre každého manažéra. Ja som ho absolvovala trikrát a po každom jednom som sa posunula v niečom inom, čo bolo pre mňa v tom čase dôležité. Najviac sa mi páči, že Ivana svoje tréningy prispôsobuje dobe, účastníkom a teším sa, že si jej knihu budem môcť čoskoro prečítať.
  Katarína DarašováHR manažér, SPIE
  Kurz Hodnotiace rozhovory s Ivankou Miklovič som absolvovala pred niekoľkými rokmi. Ide o výborný tréning, ktorý môže každému pomôcť v jeho práci s danou témou. Ivka nás naučila robiť rozhovory úplne prirodzene, ľudsky a prispôsobila celý tréning osobnosti každého z nás. Od jeho absolvovania robím ročné hodnotiace rozhovory s mojimi ľuďmi s radosťou a teším sa, že môžem využiť poznatky, ktoré som týmto kurzom získala.
  Petra Slobodovámanažér, Centrálne spracovanie a kontrola obchodných prípadov, ČSOB Leasing, a.s.

  Kniha je FYZICKÝ PRODUKT - nie elektronický. Pri objednávke preto neuvádzajte spôsob doručenia - elektronicky, ale poštou (v opačnom prípade vám dodatočne zaúčtujeme poštovné náklady).

  Pre koho je kniha určená: pre manažérov, športových trénerov, učiteľov – všetkých, ktorí vedú ľudí
  Rozsah: 224 strán
  Hmotnosť: 552 g
  Vydavateľ: GtoG, s.r.o.
  ISBN: 978-80-972012-2-7
  Rok vydania: 2022
  Vydanie: 1. Vydanie
  Rozmery: 165x235mm

  OBSAH KNIHY

  PRÍHOVOR – PREČO VZNIKLA KNIHA

  I. ZÁKLADY

  1. ČO SÚ HODNOTIACE ROZHOVORY A AKÝ JE ICH VÝZNAM?
  Čo sú hodnotiace rozhovory?
  Je hodnotenie niečo umelé?
  Aký je význam hodnotiacich rozhovorov?

  2. MODEL RIADENIA VÝKONNOSTI

  3. ŠTRUKTÚRA VEDENIA HODNOTIACEHO ROZHOVORU
  Časté chyby pri vedení hodnotiacich rozhovorov
  Štruktúra vedenia hodnotiaceho rozhovoru

  II. VYHODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA

  4. ÚVODNÁ ČASŤ ROZHOVORU
  Z akých častí pozostáva úvod?
  Na čo dať pozor

  5. SEBAHODNOTENIE ZAMESTNANCA
  Vedenie cez otázky
  Užitočné tipy otázok
  Na čo dať pozor
  Pár tipov do praxe
  Ako ukončiť časť Sebahodnotenie zamestnanca

  6. ČO HODNOTIŤ?
  Dimenzie hodnotenia
  Čo sú kompetencie? Ako rozumieť kompetenciám?
  Ako viesť rozhovor o kompetenciách v časti Sebahodnotenie zamestnanca?

  7. SPÄTNÁ VÄZBA ZO STRANY MANAŽÉRA
  Aký je význam spätnej väzby
  Príprava na spätnú väzbu
  Postup dávania spätnej väzby
  Na čo dať pozor
  Pár tipov do praxe
  Pozor na úmysel, s akým dávate spätnú väzbu
  Ako uzatvoriť časť Spätná väzba?

  8. CHYBY SPÔSOBENÉ OSOBNOSŤOU HODNOTITEĽA
  Aké sú najčastejšie chyby manažérov (nielen) pri vedení hodnotiacich
  rozhovorov?
  Na čo dať pozor

  9. DOHODA NA HODNOTENÍ
  Hodnotiaca stupnica
  Ako dôjsť k zhode na hodnotení?
  Pár tipov do praxe

  10. NÁROČNÉ SITUÁCIE V ROZHOVORE
  Zamestnanec príde nepripravený
  Tichý typ
  Nadhodnocuje sa
  Vyhýba sa konkrétnej odpovedi
  Zamestnanec chce zvýšiť plat
  Zamestnanec sa rozplače
  Zamestnanec vás odvádza od cieľa
  Nič sa nezmení
  Zamestnanec nesúhlasí s hodnotením
  Ako zvládať námietky

  11. VYHODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA – ZÁVER

  III. STANOVOVANIE CIEĽOV

  12. VÝZNAM STANOVOVANIA CIEĽOV
  Aký je význam stanovovania cieľov pre firmu?
  Aký je význam stanovovania cieľov pre manažéra?
  Aký je význam stanovovania cieľov pre zamestnanca?

  13. ČASTÉ CHYBY PRI STANOVOVANÍ CIEĽOV

  14. NA ČO MYSLIEŤ PRI NASTAVOVANÍ CIEĽOV?
  Misia
  Vízia
  Stratégia
  Ciele a kľúčové výsledky
  Jeden faktor naviac, ktorý je potrebné mať na zreteli – Kam smeruje trh?

  15. ZÁSADY STANOVOVANIA CIEĽOV PODĽA SMART
  S (specific) – špecifický
  M (measure) – merateľný
  A (attainable) – dosiahnuteľný
  R (realistic/relevant) – realistický, relevantný
  T (time-bound) – časovo ohraničený

  16. METÓDA NASTAVOVANIA CIEĽOV OKR
  Vznik OKR
  Spoznajte metódu OKR
  Podrobnejší popis OKR
  Postup implementácie OKR v spoločnosti
  Ako postupovať pri tvorbe OKR v tíme
  Hodnotenie OKR
  Benefity OKR – Aké sú výhody používania OKR?

  17. AKO NASTAVIŤ ROZVOJOVÉ CIELE
  Pripravujete ľudí na budúcnosť?
  Koľko zdrojov ste ochotní investovať?
  Na čo myslieť pri nastavovaní cieľov?
  Spoločná dohoda na cieľoch

  18. STANOVOVANIE CIEĽOV - ZÁVER

  IV. PÁR DROBNOSTÍ NAVIAC

  19. SPÄTNÁ VÄZBA OD ZAMESTNANCA
  Prečo byť otvorený spätnej väzbe?
  Aké otázky klásť zamestnancovi, aby ste zistili informácie o sebe?
  Ako reagovať na získané informácie?

  20. PRÍPRAVA NA ROZHOVOR
  V čom spočíva príprava na hodnotiaci rozhovor?
  Na čo sa pripraviť, ak vediete rozhovor v online prostredí?

  21. SEBAREFLEXIA PO ROZHOVORE
  Prečo by ste mali investovať čas aj do sebareflexie?
  Ako reflektovať?

  ZÁVER

  POUŽITÉ ZDROJE

   

  UKÁŽKA Z KNIHY

  Po kliknutí na obrázok sa vám zobrazí detailný náhľad strany.

  MÁTE ZÁUJEM O ŠKOLENIE VO VAŠEJ FIRME?

  Ak máte záujem zrealizovať školenie Hodnotiace rozhovory priamo u Vás vo firme - sme tu pre vás.