ODPOVEĎOVÝ BZUČIAK – DVOR

Zatraktívnite svoje školenia. Zvýšte pozornosť účastníkov. Využite malé, ľahko prenosné zvukové zariadenia, ktoré vydávajú zvieracie zvuky. Sada pozostáva zo štyroch bzučiakov. Každý zo bzučiakov vydáva iný zvuk: krava, kôň, somár a kohút.

44,90 €
 • Využitie:

  • Súťaže
  • Kvízy
  • Signalizácia prestávok či potrieb účastníkov
  • Bzučiaky môžete rovnako úspešne využiť aj v rodine pri stolových hrách či iných rodinných aktivitách

  Náš tip:

  • Delenie do skupín – zabudnite na suché odpočítavanie prvý-druhý, prvý-druhý. Rozdeľte účastníkov na základe zvierat. Každému účastníkovi prideľte jedno slovo, ktoré si má zapamätať: prvému krava, druhému kôň, tretiemu somár, štvrtému kohút atď. Zvieratá rovnakého tipu sa združia do jednej skupinky a môžete začať skupinovú prácu.
  • Icebreaker: Dvor plný zvierat. Účastníci sa postavia do kruhu. Lektor opäť pridelí každému účastníkovi jedno zviera (počet by mal byť približne rovnako zastúpený). Keď lektor zvolá slovo „kohút“, všetci účastníci, ktorí mali pridelené toto slovo si musia vymeniť miesta za čo najkratší časový okamih. Lektor zvolá: „kôň a somár“ – opäť všetci účastníci, ktorí zastávajú toto slovo si vymenia miesta.

  Obmena: Účastníci zo stoličiek vytvoria kruh. Lektor pred každým kolom odoberie jednu stoličku. Lektor opäť oznamuje, ktoré zvieratá si majú vymeniť pozície. Tá osoba, ktorá zostala bez stoličky vypadáva z hry von.

  Typ batérie: dve batérie typu 1,5V AAA pre každý bzučiak

  Doba dodania: 7-30 dní

Podobný tovar

Spestrite školenia využitím zaujímavých pomôcok. Inšpiratívne myšlienky môžete využiť na…
Zatraktívnite svoje školenia. Zvýšte pozornosť účastníkov. Využite malé, ľahko prenosné…
Ak náš mozog funguje vo forme otázok, tak potom využime…
Zatraktívnite svoje školenia. Zvýšte pozornosť účastníkov. Využite malé, ľahko prenosné…
Urobte z emócií zábavu. Hravá pomôcka Smajlikovia Kimochis®, ktorú môžete…